ایمیل

info

فکس

021-56868523

تلفن کارخانه

021-56861646

تیکنر

تیکنر


در تمام عملیات شستشو، معمولا مقدار قابل توجهی آب گرانبها مصرف می شود، این مورد نه تنها هزینه ساز است، بلکه پساب به جا مانده از شستشو، حاوی ذرات ریز و درشت می باشد. فرآوری آب و پساب باید به نحوی باشد که قسمتی برای بازیابی بعضی از مواد با ارزش (مواد فیلر و آب) و قسمتی برای جلوگیری از آلودگی محیط بکار رود.
امروز اکثر عملیات شستشو، می بایست سیستم هایی برای عملیات تصفیه داشته باشند.
ته نشینی: فرآیند پیوسته جداسازی مایع از جامد است که در آن ذرات بر اثر نیروی ثقل، ته نشین می شنود.  
زلال سازی: فرآیندی است که برای جدا کردن مایع از جامد، سوسپانسیون رقیق جامد-مایع به کار می رود.
   ظرفیت توان تصفیه آب تا 800 متر مکعب 14 اینچ
   دارای سیستم تخلیه گل با پمپ به صورت اتوماتیک تا فاصله 200 متر
   دارای دریچه های اتوماتیک که به صورت پنوماتیک عمل می کند
   دارای سیستم پارویی داخل مخزن جهت هدایت گل به سمت خروجی که توسط پمپ به بیرون پمپاژ می شود
   سیستم آماده سازی مواد در داخل کانکس به صورت کاملا اتوماتیک
   سیستم برقی دستگاه کاملا اتوماتیک می باشد
   مصرف مواد فولکولار برای یک کارخانه حدودا با 6 دستگاه ماسه شو 14 کیلو در یک روز می باشد