instagram

sangshekanpars

فکس

021-56868523

تلفن کارخانه

021-56861646

تیکنر

تیکنر


در تمام مراحل شستشو، معمولا مقدار قابل توجهی آب گرانبها مصرف می شود، این مورد نه تنها داری هزینه زیاد است بلکه پس آب به جا مانده از شستشو، حاوی ذرات ریز و درشت می باشد. فرآوری آب و پس آب باید به نحوی باشد که قسمتی برای بازیابی بعضی از مواد با ارزش (مواد فیلر و آب) و قسمتی برای کنترل از آلودگی محیط بکار رود.
امروز بیشتر مراحل شستشو، می بایست سیستم هایی برای مراحل تصفیه داشته باشند.
ته نشینی: عملیات پیوسته جداسازی مایع از جامد است که در آن ذرات بر اثر نیروی ثقل، ته نشین می شنود.
زلال سازی: فرآیندی است که برای تفکیک سازی مایع از جامد، سوسپانسیون رقیق جامد-مایع به کار می رود.

    ظرفیت توان تصفیه آب تا هشت صد متر مکعب چهارده اینچ
    دارای سیستم پارویی داخل مخزن جهت هدایت گل به سمت خروجی که توسط پمپ به بیرون پمپاژ می شود
    دارای سیستم تخلیه گل با پمپ به شکل خودکار تا فاصله دویست متر
    دارای دریچه های اتوماتیک که به صورت پنوماتیک عمل می کند
   سیستم آماده سازی مواد در داخل کانکس به صورت کاملا اتوماتیک
   سیستم برقی دستگاه کاملا خودکار می باشد
   مصرف مواد فولکولار برای یک کارخانه حدودا باشش دستگاه ماسه شو چهارده کیلو در یک روز می باشد