instagram

sangshekanpars

فکس

021-56868523

تلفن کارخانه

021-56861646

هیدرو سندر

هیدرو سندر


ماسه شور هیدرو سندر برای جداسازی و تفکیک و شست و شوی محصول در تاسیسات سنگ شکن و فراوری مواد معدنی، شن و ماسه مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا زیر سرند اول نصب می شود. مواد به همراه آب به داخل حوضچه ماسه شوی می ریزد و توسط حلزونی به سمت دریچه خروجی هدایت شده و آب مصرفی از کانال به داخل حوضچه به بیرون هدایت می شود. بیشترین کاربرد ماسه شور هیدروسندر جهت شستشو و جداسازی مواد معدنی ریزدانه (فیلر) می باشد